• دسته‌بندی نشده
  • 0

فیلم: کفش‌هایتان را ضدآب کنید

فیلم: کفش‌هایتان را ضدآب کنید
در اینجا قصد داریم تایک ترفند جالب را به شما آموزش دهیم. در واقع شما به کمک این ترفند می توانید کفش و لباس های پارچه ای خود را ضد آب کنید. این آموزش برای شما هیچ هزینه ای را در بر نخواهد شد و فقط شما به یک شمع نیاز دارید که معمولا در اکثر خانه یافت می شود.

فیلم: کفش‌هایتان را ضدآب کنید

در اینجا قصد داریم تایک ترفند جالب را به شما آموزش دهیم. در واقع شما به کمک این ترفند می توانید کفش و لباس های پارچه ای خود را ضد آب کنید. این آموزش برای شما هیچ هزینه ای را در بر نخواهد شد و فقط شما به یک شمع نیاز دارید که معمولا در اکثر خانه یافت می شود.
فیلم: کفش‌هایتان را ضدآب کنید

فانتزی

You may also enjoy...