• دسته‌بندی نشده
  • 0

قاتلی که بعد از 16 سال بخشیده شد!!!

قاتلی که بعد از 16 سال بخشیده شد!!!

مرد میانسال که به اتهام قتل دوستش به قصاص محکوم شده بود پس از 16 سال با رضایت خانواده مقتول از…

قاتلی که بعد از 16 سال بخشیده شد!!!

(image) مرد میانسال که به اتهام قتل دوستش به قصاص محکوم شده بود پس از 16 سال با رضایت خانواده مقتول از…

قاتلی که بعد از 16 سال بخشیده شد!!!

wolrd press news

You may also enjoy...