• دسته‌بندی نشده
  • 0

قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم

قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم
دادستان تهران درجلسه با قضات دادسرای امور جنایی و سرقت: در ایران فرقی بین عرب و عجم، ایرانی و افغانستانی و سیاه و سفید وجود ندارد تصویب و اجرای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ راهی برای جلوگیری از قتل «ستایش»ها

قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم

دادستان تهران درجلسه با قضات دادسرای امور جنایی و سرقت: در ایران فرقی بین عرب و عجم، ایرانی و افغانستانی و سیاه و سفید وجود ندارد تصویب و اجرای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ راهی برای جلوگیری از قتل «ستایش»ها
قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم

بک لینک رنک 1

فانتزی

You may also enjoy...