• دسته‌بندی نشده
  • 0

قطعاٌ قصور پزشکی، الینا کوچولو را به کام مرگ کشاند!

قطعاٌ قصور پزشکی، الینا کوچولو را به کام مرگ کشاند!

دادستان گرگان در تشریح آخرین وضعیت پرونده فوت دختر 6 ساله گرگانی دربیمارستان طالقانی گفت: نظریه…

قطعاٌ قصور پزشکی، الینا کوچولو را به کام مرگ کشاند!

(image) دادستان گرگان در تشریح آخرین وضعیت پرونده فوت دختر 6 ساله گرگانی دربیمارستان طالقانی گفت: نظریه…

قطعاٌ قصور پزشکی، الینا کوچولو را به کام مرگ کشاند!

فانتزی

You may also enjoy...