• دسته‌بندی نشده
  • 0

لیزیک یا لازک, کدام روش ایمن تری برای خلاصی از عینک زدن است؟

لیزیک یا لازک, کدام روش ایمن تری برای خلاصی از عینک زدن است؟

در واقع باید گفت برای اصلاح عیوب انکساری چشم و برداشتن عینک از این 2 روش لیزری استفاده می شود:تراش…

لیزیک یا لازک, کدام روش ایمن تری برای خلاصی از عینک زدن است؟

(image) در واقع باید گفت برای اصلاح عیوب انکساری چشم و برداشتن عینک از این 2 روش لیزری استفاده می شود:تراش…

لیزیک یا لازک, کدام روش ایمن تری برای خلاصی از عینک زدن است؟

گروه تلگرام

You may also enjoy...