• دسته‌بندی نشده
  • 0

ماجرای ساخت فیلمی که عباس کیارستمی 40 شب برای آن نخوابید!

ماجرای ساخت فیلمی که عباس کیارستمی 40 شب برای آن نخوابید!

عباس کیارستمی سالها پیش درباره ساخت فیلم «کلوزآپ» صحبت های جالبی را مطرح کرده که مرور دوباره آنها…

ماجرای ساخت فیلمی که عباس کیارستمی 40 شب برای آن نخوابید!

(image) عباس کیارستمی سالها پیش درباره ساخت فیلم «کلوزآپ» صحبت های جالبی را مطرح کرده که مرور دوباره آنها…

ماجرای ساخت فیلمی که عباس کیارستمی 40 شب برای آن نخوابید!

تلگرام

You may also enjoy...