• دسته‌بندی نشده
  • 0

ماجرای پخش نشدن ربنای شجریان از صداوسیما چه بود؟!

ماجرای پخش نشدن ربنای شجریان از صداوسیما چه بود؟!

شاید امسال پس از سالها ربنای استاد محمدرضا شجریان از صداوسیما و در زمان افطار پخش شود اما چه اتفاقی…

ماجرای پخش نشدن ربنای شجریان از صداوسیما چه بود؟!

(image) شاید امسال پس از سالها ربنای استاد محمدرضا شجریان از صداوسیما و در زمان افطار پخش شود اما چه اتفاقی…

ماجرای پخش نشدن ربنای شجریان از صداوسیما چه بود؟!

سپهر نیوز

You may also enjoy...