• دسته‌بندی نشده
  • 0

مدیری که حقوق نجومی میگیری، به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خودت را به زحمت ننداز!

مدیری که حقوق نجومی میگیری، به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خودت را به زحمت ننداز!

گمان کنم حدود 50 روزی از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مدیران با حقوق نجومی می‌گذرد و خب! جز…

مدیری که حقوق نجومی میگیری، به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خودت را به زحمت ننداز!

(image) گمان کنم حدود 50 روزی از دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با مدیران با حقوق نجومی می‌گذرد و خب! جز…

مدیری که حقوق نجومی میگیری، به خاطر جنجال مشتی گرسنه مفلوک خودت را به زحمت ننداز!

افق

You may also enjoy...