• دسته‌بندی نشده
  • 0

مرثيه‌ ای برای خودكشی های سال 94

مرثيه‌ ای برای خودكشی های سال 94
سالي كه گذشت، همچون سال هاي ديگر مملو از خبرهاي حوادث بود كه در ميان آنها، خودكشي ها رنگ پررنگي را داشت. خودکشی عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود.

مرثيه‌ ای برای خودكشی های سال 94

سالي كه گذشت، همچون سال هاي ديگر مملو از خبرهاي حوادث بود كه در ميان آنها، خودكشي ها رنگ پررنگي را داشت. خودکشی عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود.
مرثيه‌ ای برای خودكشی های سال 94

بک لینک رنک 7

مرکز فیلم

You may also enjoy...