• دسته‌بندی نشده
  • 0

مردها بیشتر خیانت می کنند یا زن ها؟

مردها بیشتر خیانت می کنند یا زن ها؟
امروزه در عصری که ارتباطات و شبکه های اجتماعی رونق یافته است، مطابق با آن خیانت نیز رواج پیدا کرده است تا جایی که زن و شوهر هر کدام برای خود دوست پسر و دوست دختر دارند و زندگی خود را با این کارها به تباهی کشیده اند.

مردها بیشتر خیانت می کنند یا زن ها؟

امروزه در عصری که ارتباطات و شبکه های اجتماعی رونق یافته است، مطابق با آن خیانت نیز رواج پیدا کرده است تا جایی که زن و شوهر هر کدام برای خود دوست پسر و دوست دختر دارند و زندگی خود را با این کارها به تباهی کشیده اند.
مردها بیشتر خیانت می کنند یا زن ها؟

آپدیت نود 32 جدید امروز

اسکای نیوز

You may also enjoy...