• دسته‌بندی نشده
  • 0

مرد مست یک شهر را خاموش کرد

مرد مست یک شهر را خاموش کرد

یک مرد با تصادف با جعبه پست برق در کانبرا، پایتخت استرالیا باعث خاموشی شهر شد.

مرد مست یک شهر را خاموش کرد

(image) یک مرد با تصادف با جعبه پست برق در کانبرا، پایتخت استرالیا باعث خاموشی شهر شد.

مرد مست یک شهر را خاموش کرد

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...