• دسته‌بندی نشده
  • 0

مرگ کودک در پارک، شهردار و مسئول خدمات شهری را برکنار کرد

مرگ کودک در پارک، شهردار و مسئول خدمات شهری را برکنار کرد

با ارائه گزارش سازمان بازرسی شهرداری ازحادثه پیش آمده برای کودکی در یکی از بوستان های منطقه۱۵…

مرگ کودک در پارک، شهردار و مسئول خدمات شهری را برکنار کرد

(image) با ارائه گزارش سازمان بازرسی شهرداری ازحادثه پیش آمده برای کودکی در یکی از بوستان های منطقه۱۵…

مرگ کودک در پارک، شهردار و مسئول خدمات شهری را برکنار کرد

خرم خبر

You may also enjoy...