• دسته‌بندی نشده
  • 0

مشهورترین جلوه‌های خشونت در سیاست ایران

مشهورترین جلوه‌های خشونت در سیاست ایران
تاریخ سیاسی ۳۸ساله جمهوری اسلامی ایران شاهد بروز و ظهور خشونت‌های کوچک و بزرگ سیاسی بوده است؛ از ترورهای دهه ۶۰ تا ترور دانشمندان هسته‌ای در دهه ۸۰ تا حملات پراکنده به چهره‌ها و شخصیت‌های انقلاب و نظام.

مشهورترین جلوه‌های خشونت در سیاست ایران

تاریخ سیاسی ۳۸ساله جمهوری اسلامی ایران شاهد بروز و ظهور خشونت‌های کوچک و بزرگ سیاسی بوده است؛ از ترورهای دهه ۶۰ تا ترور دانشمندان هسته‌ای در دهه ۸۰ تا حملات پراکنده به چهره‌ها و شخصیت‌های انقلاب و نظام.
مشهورترین جلوه‌های خشونت در سیاست ایران

گوشی موبایل

You may also enjoy...