• دسته‌بندی نشده
  • 0

مصدومان سانحه تصادف اتوبوس سربازان در نی ریز+ عکس

مصدومان سانحه تصادف اتوبوس سربازان در نی ریز+ عکس

از میان مصدمان اعزامی به شیراز، ۱۷ تن مرخص شده‌اند اما حال ۱۳ تن دیگر وخیم است.

مصدومان سانحه تصادف اتوبوس سربازان در نی ریز+ عکس

(image) از میان مصدمان اعزامی به شیراز، ۱۷ تن مرخص شده‌اند اما حال ۱۳ تن دیگر وخیم است.

مصدومان سانحه تصادف اتوبوس سربازان در نی ریز+ عکس

ایرانی

You may also enjoy...