• دسته‌بندی نشده
  • 0

مقاله می نویسیم تا مهاجرت کنیم

مقاله می نویسیم تا مهاجرت کنیم
هر چند موج مقاله نوشتن از اوایل دهه 80 مد شد؛ اما در چند سال گذشته تعداد مقالات ما با جهش چند برابری روبرو شد؛ اتفاقی که به دلیل بالا بردن عنوان دانشگاه های ما در میان دانشگاه های جهان مورد پسند سیاستمداران نظام آموزش عالی نیز بود.

مقاله می نویسیم تا مهاجرت کنیم

هر چند موج مقاله نوشتن از اوایل دهه 80 مد شد؛ اما در چند سال گذشته تعداد مقالات ما با جهش چند برابری روبرو شد؛ اتفاقی که به دلیل بالا بردن عنوان دانشگاه های ما در میان دانشگاه های جهان مورد پسند سیاستمداران نظام آموزش عالی نیز بود.
مقاله می نویسیم تا مهاجرت کنیم

خبرگذاری خوزستان

You may also enjoy...