• دسته‌بندی نشده
  • 0

ممانعت لاریجانی از ادامه سخنان جنجالی قاضی پور

ممانعت لاریجانی از ادامه سخنان جنجالی قاضی پور

رئیس مجلس با عصبانیت سخنان جنجالی قاضی پور را قطع کرد

ممانعت لاریجانی از ادامه سخنان جنجالی قاضی پور

(image) رئیس مجلس با عصبانیت سخنان جنجالی قاضی پور را قطع کرد

ممانعت لاریجانی از ادامه سخنان جنجالی قاضی پور

مرجع توریسم

You may also enjoy...