• دسته‌بندی نشده
  • 0

مناسبات قدرت بین طبقات مختلف ایران

مناسبات قدرت بین طبقات مختلف ایران
طبقه متوسط سرخورده و ناامید از طبقه پایین دست، به ائتلافی با طبقه سرمایه دار دست زده است که به نظر نمی رسد در این ائتلاف چندان به طبقه پایین اهمیت داده شود.

مناسبات قدرت بین طبقات مختلف ایران

طبقه متوسط سرخورده و ناامید از طبقه پایین دست، به ائتلافی با طبقه سرمایه دار دست زده است که به نظر نمی رسد در این ائتلاف چندان به طبقه پایین اهمیت داده شود.
مناسبات قدرت بین طبقات مختلف ایران

بک لینک رنک 5

You may also enjoy...