• دسته‌بندی نشده
  • 0

مناسبات قدرت در خانواده ایرانی

مناسبات قدرت در خانواده ایرانی
در خانواده سنتی ایرانی ظاهرا همه قدرت در اختیار مردان بود؛ هر چند زنان نیز به طور عمده با فرزندآوری می توانستند به شکل ضمنی در خانواده قدرت به دست آورند.

مناسبات قدرت در خانواده ایرانی

در خانواده سنتی ایرانی ظاهرا همه قدرت در اختیار مردان بود؛ هر چند زنان نیز به طور عمده با فرزندآوری می توانستند به شکل ضمنی در خانواده قدرت به دست آورند.
مناسبات قدرت در خانواده ایرانی

بک لینک

You may also enjoy...