• دسته‌بندی نشده
  • 0

مهمترین راهکار داشتن طول عمر طولانی

مهمترین راهکار داشتن طول عمر طولانی

ایرنا نوشت: یک مطالعه نشان می دهد عمر طولانی تر همراه با حفظ توانمندی در دوران کهنسالی، اغلب منحصر…

مهمترین راهکار داشتن طول عمر طولانی

(image) ایرنا نوشت: یک مطالعه نشان می دهد عمر طولانی تر همراه با حفظ توانمندی در دوران کهنسالی، اغلب منحصر…

مهمترین راهکار داشتن طول عمر طولانی

مرکز فیلم

You may also enjoy...