• دسته‌بندی نشده
  • 0

موج سوم بی سوادی در جامعه ایران

موج سوم بی سوادی در جامعه ایران
مادربزرگی داشتم که سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما تا دلتان بخواهد شعر و داستان می دانست و پس از خواندن هر کدام، آنها را برای نوه هایش که یکی از آنها من بودم تفسیر می کرد.

موج سوم بی سوادی در جامعه ایران

مادربزرگی داشتم که سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما تا دلتان بخواهد شعر و داستان می دانست و پس از خواندن هر کدام، آنها را برای نوه هایش که یکی از آنها من بودم تفسیر می کرد.
موج سوم بی سوادی در جامعه ایران

فروش بک لینک

دانلود موزیک

You may also enjoy...