• دسته‌بندی نشده
  • 0

مورد عجیب مسترکارت در ایران

مورد عجیب مسترکارت در ایران
بیشتر از بیست بسته مقوایی روی هم چیده شده اند و روی هر کدام از آنها، برچسبی خورده است. در دفتری که رنگ های آبی و زرد آن را احاطه کرده اند، دو مرد میان سال پشت جعبه ها گم شده اند.

مورد عجیب مسترکارت در ایران

بیشتر از بیست بسته مقوایی روی هم چیده شده اند و روی هر کدام از آنها، برچسبی خورده است. در دفتری که رنگ های آبی و زرد آن را احاطه کرده اند، دو مرد میان سال پشت جعبه ها گم شده اند.
مورد عجیب مسترکارت در ایران

استخدام آموزش و پرورش

You may also enjoy...