• دسته‌بندی نشده
  • 0

میخواهم به صورت قانونی خودکشی کنم ، حق گریه کردن ندارید!!!

میخواهم به صورت قانونی خودکشی کنم ، حق گریه کردن ندارید!!!

نامه ای به دوستان و اقوام نزدیکش ارسال کرد؛ نامه‌ای عجیب که در آن بتسی حرف‌های تلخی برای گفتن…

میخواهم به صورت قانونی خودکشی کنم ، حق گریه کردن ندارید!!!

(image) نامه ای به دوستان و اقوام نزدیکش ارسال کرد؛ نامه‌ای عجیب که در آن بتسی حرف‌های تلخی برای گفتن…

میخواهم به صورت قانونی خودکشی کنم ، حق گریه کردن ندارید!!!

روزنامه قانون

You may also enjoy...