• دسته‌بندی نشده
  • 0

میخواهید ازدواج کنید؟ انجام این آزمایش برای شما اجباری است

میخواهید ازدواج کنید؟ انجام این آزمایش برای شما اجباری است

رئیس سازمان بهزیستی:برای جلوگیری از افزایش تعداد کودکان معلول در برنامه ششم توسعه کشور آزمایش ژنتیک…

میخواهید ازدواج کنید؟ انجام این آزمایش برای شما اجباری است

(image) رئیس سازمان بهزیستی:برای جلوگیری از افزایش تعداد کودکان معلول در برنامه ششم توسعه کشور آزمایش ژنتیک…

میخواهید ازدواج کنید؟ انجام این آزمایش برای شما اجباری است

خبر جدید

You may also enjoy...