• دسته‌بندی نشده
  • 0

ناسازگاری از نوعِ زن و شوهرهای ایرانی

ناسازگاری از نوعِ زن و شوهرهای ایرانی
یکی از موانع مهم بهبود در ازدواج‌های ناموفق، تمایل زن و شوهر به این است که به شخصیت یکدیگر انواع و اقسام صفات منفی را نسبت می‌دهند (خودخواه، متکبر، ظالم، و…) و از کنار رفتارهای مثبت هم بی‌تفاوت می‌گذرند.

ناسازگاری از نوعِ زن و شوهرهای ایرانی

یکی از موانع مهم بهبود در ازدواج‌های ناموفق، تمایل زن و شوهر به این است که به شخصیت یکدیگر انواع و اقسام صفات منفی را نسبت می‌دهند (خودخواه، متکبر، ظالم، و…) و از کنار رفتارهای مثبت هم بی‌تفاوت می‌گذرند.
ناسازگاری از نوعِ زن و شوهرهای ایرانی

خرید بک لینک

ganool review

You may also enjoy...