• دسته‌بندی نشده
  • 0

نامه بازپرس پرونده امیر تتلو به این خواننده جنجالی

نامه بازپرس پرونده امیر تتلو به این خواننده جنجالی

بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرا فرهنگ و رسانه که امیر تتلو به وی توهین کرده و بازداشت شده بود, نامه ای…

نامه بازپرس پرونده امیر تتلو به این خواننده جنجالی

(image) بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرا فرهنگ و رسانه که امیر تتلو به وی توهین کرده و بازداشت شده بود, نامه ای…

نامه بازپرس پرونده امیر تتلو به این خواننده جنجالی

دانلود تلگرام

You may also enjoy...