• دسته‌بندی نشده
  • 0

نامگذاری یک خیابان در تهران به نام گوینده سرشناس کشورمان

نامگذاری یک خیابان در تهران به نام گوینده سرشناس کشورمان

مهران دوستی گوینده سرشناس کشورمان در سالروز درگذشتش, خیابانی به نام اش شد.

نامگذاری یک خیابان در تهران به نام گوینده سرشناس کشورمان

(image) مهران دوستی گوینده سرشناس کشورمان در سالروز درگذشتش, خیابانی به نام اش شد.

نامگذاری یک خیابان در تهران به نام گوینده سرشناس کشورمان

عکس

You may also enjoy...