• دسته‌بندی نشده
  • 0

نفت ارزان شد؛ طلا ثابت ماند

نفت ارزان شد؛ طلا ثابت ماند

نگرانی ها از ادامه افزایش تعداد سکوهای حفاری نفت در آمریکا و افزایش صادرات نفت لیبی و روسیه موجب شد…

نفت ارزان شد؛ طلا ثابت ماند

(image) نگرانی ها از ادامه افزایش تعداد سکوهای حفاری نفت در آمریکا و افزایش صادرات نفت لیبی و روسیه موجب شد…

نفت ارزان شد؛ طلا ثابت ماند

اتومبیل

You may also enjoy...