• دسته‌بندی نشده
  • 0

نگاهی به لباس زنان ایرانی در جشنواره‌ها

نگاهی به لباس زنان ایرانی در جشنواره‌ها
پوشش هنرمندان ایرانی که به‌عنوان سفیران کشور ما در جشنواره‌های خارجی شرکت می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد تا آنجا که عکس هنرمندان ایرانی با لباس‌هایی که در این مراسم می‌پوشند تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد.

نگاهی به لباس زنان ایرانی در جشنواره‌ها

پوشش هنرمندان ایرانی که به‌عنوان سفیران کشور ما در جشنواره‌های خارجی شرکت می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد تا آنجا که عکس هنرمندان ایرانی با لباس‌هایی که در این مراسم می‌پوشند تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد.
نگاهی به لباس زنان ایرانی در جشنواره‌ها

ganool review

You may also enjoy...