• دسته‌بندی نشده
  • 0

هرکسی در کنکور تقلب کند زندانی می شود!!

هرکسی در کنکور تقلب کند زندانی می شود!!

شاید عجیب به نظر برسد اما برای متقلبان در کنکور کشور چین, مجازات در نظر گرفته شده و هرکسی تقلب کند…

هرکسی در کنکور تقلب کند زندانی می شود!!

(image) شاید عجیب به نظر برسد اما برای متقلبان در کنکور کشور چین, مجازات در نظر گرفته شده و هرکسی تقلب کند…

هرکسی در کنکور تقلب کند زندانی می شود!!

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

You may also enjoy...