• دسته‌بندی نشده
  • 0

هزینه بیمه و درمان زائران اربعین ۲۵ هزار تومان شد

هزینه بیمه و درمان زائران اربعین ۲۵ هزار تومان شد

هزینه بیمه و خدمات درمانی زائران اربعین که قبلا ۲۵۹ هزار ریال تعیین شده بود به ۲۵۰ هزار ریال کاهش…

هزینه بیمه و درمان زائران اربعین ۲۵ هزار تومان شد

(image) هزینه بیمه و خدمات درمانی زائران اربعین که قبلا ۲۵۹ هزار ریال تعیین شده بود به ۲۵۰ هزار ریال کاهش…

هزینه بیمه و درمان زائران اربعین ۲۵ هزار تومان شد

استخدام آموزش و پرورش

You may also enjoy...