• دسته‌بندی نشده
  • 0

همراهی سیاره عطارد با هلال صبحگاهی شعبان ۱۴۳۷

همراهی سیاره عطارد با هلال صبحگاهی شعبان ۱۴۳۷

رئیس انجمن نجوم اهواز گفت : صبحگاه روز جمعه، چهاردهم خردادماه، هلال ماه صبحگاهی شعبان۱۴۳۷ و سیاره…

همراهی سیاره عطارد با هلال صبحگاهی شعبان ۱۴۳۷

(image) رئیس انجمن نجوم اهواز گفت : صبحگاه روز جمعه، چهاردهم خردادماه، هلال ماه صبحگاهی شعبان۱۴۳۷ و سیاره…

همراهی سیاره عطارد با هلال صبحگاهی شعبان ۱۴۳۷

اسکای نیوز

You may also enjoy...