• دسته‌بندی نشده
  • 0

هند 6 میلیون بشکه از ایران نفت می‌خرد

هند 6 میلیون بشکه از ایران نفت می‌خرد

با به بن بست رسیدن مذاکرات بین دولت هند و شرکت ملی نفت امارات بر سر خرید نفت، دهلی نو برای تامین…

هند 6 میلیون بشکه از ایران نفت می‌خرد

(image) با به بن بست رسیدن مذاکرات بین دولت هند و شرکت ملی نفت امارات بر سر خرید نفت، دهلی نو برای تامین…

هند 6 میلیون بشکه از ایران نفت می‌خرد

اندروید

You may also enjoy...