• دسته‌بندی نشده
  • 0

واقعی: فرار یک ربات از آزمایشگاه!! عکس

واقعی: فرار یک ربات از آزمایشگاه!! عکس

فرار یک ربات از آزمایشگاه و حضور در خیابان باعث سوژه شدن این ماجرای جالب شده است.

واقعی: فرار یک ربات از آزمایشگاه!! عکس

(image) فرار یک ربات از آزمایشگاه و حضور در خیابان باعث سوژه شدن این ماجرای جالب شده است.

واقعی: فرار یک ربات از آزمایشگاه!! عکس

مرکز فیلم

You may also enjoy...