• دسته‌بندی نشده
  • 0

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

وزیر دادگستری: وقتی کسی می تواند 2هزار و 800 میلیارد تومان از منابع کشور را ببرد و با دروغ های خود…

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

(image) وزیر دادگستری: وقتی کسی می تواند 2هزار و 800 میلیارد تومان از منابع کشور را ببرد و با دروغ های خود…

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

استخدام

You may also enjoy...