• دسته‌بندی نشده
  • 0

وعده اردوغان برای اعدام کودتاچیان

وعده اردوغان برای اعدام کودتاچیان

رئیس جمهور ترکیه گفت که دولت نمی‌تواند در تصمیم گیری برای ازسرگیری مجازات اعدام درخصوص کودتاچیان،…

وعده اردوغان برای اعدام کودتاچیان

(image) رئیس جمهور ترکیه گفت که دولت نمی‌تواند در تصمیم گیری برای ازسرگیری مجازات اعدام درخصوص کودتاچیان،…

وعده اردوغان برای اعدام کودتاچیان

خرم خبر

You may also enjoy...