• دسته‌بندی نشده
  • 0

پاره ای از واقعیات کشور برای رئیس جمهور!

پاره ای از واقعیات کشور برای رئیس جمهور!

حسن روحانی در سفر به قزوین از صداو سیما، روزنامه نگاران و بزرگان کشور گله کرده چرا واقعیات کشور را…

پاره ای از واقعیات کشور برای رئیس جمهور!

(image) حسن روحانی در سفر به قزوین از صداو سیما، روزنامه نگاران و بزرگان کشور گله کرده چرا واقعیات کشور را…

پاره ای از واقعیات کشور برای رئیس جمهور!

اس ام اس جدید

You may also enjoy...