• دسته‌بندی نشده
  • 0

پرداخت جریمه دیرکرد به بانک ها حرام است !!

پرداخت جریمه دیرکرد به بانک ها حرام است !!

بانک های ایران در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد در قالب وجه «التزام تاخیر…

پرداخت جریمه دیرکرد به بانک ها حرام است !!

(image) بانک های ایران در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد در قالب وجه «التزام تاخیر…

پرداخت جریمه دیرکرد به بانک ها حرام است !!

باران فیلم

You may also enjoy...