• دسته‌بندی نشده
  • 0

پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟!

پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟!

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به…

پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟!

(image) رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به…

پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟!

دانلود سرا

You may also enjoy...