• دسته‌بندی نشده
  • 0

پلیس بجای جریمه با آقای بازیگر سلفی گرفت! + عکس آرنولد شوارتزنگر و مامور پلیس

پلیس بجای جریمه با آقای بازیگر سلفی گرفت! + عکس آرنولد شوارتزنگر و مامور پلیس

پلیس آلمان در اقدامی جالب بجای جریمه کردن آرنولد شوارتزنگر, با او عکس سلفی گرفت!

پلیس بجای جریمه با آقای بازیگر سلفی گرفت! + عکس آرنولد شوارتزنگر و مامور پلیس

(image) پلیس آلمان در اقدامی جالب بجای جریمه کردن آرنولد شوارتزنگر, با او عکس سلفی گرفت!

پلیس بجای جریمه با آقای بازیگر سلفی گرفت! + عکس آرنولد شوارتزنگر و مامور پلیس

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...