• دسته‌بندی نشده
  • 0

پوستر سه بعدی ایرانی که مورد تائید استودیو والت دیزنی قرار گرفت! عکس

پوستر سه بعدی ایرانی که مورد تائید استودیو والت دیزنی قرار گرفت! عکس

طراحی پوستر سه بعدی توسط یک طراح ایرانی مورد تائید استودیو والت دیزنی امریکا قرار گرفت.

پوستر سه بعدی ایرانی که مورد تائید استودیو والت دیزنی قرار گرفت! عکس

(image) طراحی پوستر سه بعدی توسط یک طراح ایرانی مورد تائید استودیو والت دیزنی امریکا قرار گرفت.

پوستر سه بعدی ایرانی که مورد تائید استودیو والت دیزنی قرار گرفت! عکس

نفت آموزش پرورش دولتی

You may also enjoy...