• دسته‌بندی نشده
  • 0

پیروانی: خواستن زمین تمرین برای تیم ملی زیاده‌خواهی نیست

پیروانی: خواستن زمین تمرین برای تیم ملی زیاده‌خواهی نیست

افشن پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید که 24 ساعت قبل از آغاز اردو، محل تمرین تیم مشخص…

پیروانی: خواستن زمین تمرین برای تیم ملی زیاده‌خواهی نیست

(image) افشن پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید که 24 ساعت قبل از آغاز اردو، محل تمرین تیم مشخص…

پیروانی: خواستن زمین تمرین برای تیم ملی زیاده‌خواهی نیست

بک لینک

You may also enjoy...