• دسته‌بندی نشده
  • 0

چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی

چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی

مدیرعامل منطقه آزاد «چابهار» با بیان اینکه با تمام توان و ظرفیت از تاجران و سرمایه‌گذاران…

چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی

(image) مدیرعامل منطقه آزاد «چابهار» با بیان اینکه با تمام توان و ظرفیت از تاجران و سرمایه‌گذاران…

چابهار ، بهشت اجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی

اخبار جهان

You may also enjoy...