• دسته‌بندی نشده
  • 0

چادرمشکی رکورددار قاچاق کالا در ایران!

چادرمشکی رکورددار قاچاق کالا در ایران!
چادر نماد زیبای زنان ایرانی و مشخصه ارزشمند حجاب برتر است که میلیون ها بانوی ایرانی این پوشش را به عنوان انتخاب نخست خود برگزیده اند. بر این اساس ایران یکی از بزرگترین مصرف کننده های پارچه چادری در جهان است.

چادرمشکی رکورددار قاچاق کالا در ایران!

چادر نماد زیبای زنان ایرانی و مشخصه ارزشمند حجاب برتر است که میلیون ها بانوی ایرانی این پوشش را به عنوان انتخاب نخست خود برگزیده اند. بر این اساس ایران یکی از بزرگترین مصرف کننده های پارچه چادری در جهان است.
چادرمشکی رکورددار قاچاق کالا در ایران!

bluray movie download

You may also enjoy...