• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا افزایش درآمد سبب افزایش شادی نمی شود؟

چرا افزایش درآمد سبب افزایش شادی نمی شود؟
در این بحث، پروفسور لایرد ابتدا به تناقض موجود میان شادکامیِ جوامع و شادکامی افراد اشاره می کند. سپس توضیح می دهد که چرا افزایش درآمد، سبب شادکام تر شدن ما نمی شود و عواملی چون خوگیری، رقابت، تلویزیون و ژنتیک را در این مسئله ذی ربط می داند.

چرا افزایش درآمد سبب افزایش شادی نمی شود؟

در این بحث، پروفسور لایرد ابتدا به تناقض موجود میان شادکامیِ جوامع و شادکامی افراد اشاره می کند. سپس توضیح می دهد که چرا افزایش درآمد، سبب شادکام تر شدن ما نمی شود و عواملی چون خوگیری، رقابت، تلویزیون و ژنتیک را در این مسئله ذی ربط می داند.
چرا افزایش درآمد سبب افزایش شادی نمی شود؟

فروش بک لینک

موسیقی

You may also enjoy...