• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا ایرانی ها این قدر قسم می خورند؟

چرا ایرانی ها این قدر قسم می خورند؟
دو پدیده پیمان و سوگند به عنوان یکی از رفتارهای رایج در فرهنگ ایرانی، با پیشینه‌ای کهن، با مفاهیم اسطوره‌ای و دینی درهم‌آمیخته است.

چرا ایرانی ها این قدر قسم می خورند؟

دو پدیده پیمان و سوگند به عنوان یکی از رفتارهای رایج در فرهنگ ایرانی، با پیشینه‌ای کهن، با مفاهیم اسطوره‌ای و دینی درهم‌آمیخته است.
چرا ایرانی ها این قدر قسم می خورند؟

خرید بک لینک

دانلود سرا

You may also enjoy...