• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا ایرانی ها عاشق حمله به آدم معروف ها هستند؟

چرا ایرانی ها عاشق حمله به آدم معروف ها هستند؟
از خدا که پنهان نیست، از شما هم که پنهان نیست، درواقع از هیچ کس پنهان نیست که ایرانی ها هر چند وقت یک بار به سراغ صفحه شخصی یکی از چهره های معروف می روند و با کامنت های نه چندان مودبانه از خجالت آنها در می آیند.

چرا ایرانی ها عاشق حمله به آدم معروف ها هستند؟

از خدا که پنهان نیست، از شما هم که پنهان نیست، درواقع از هیچ کس پنهان نیست که ایرانی ها هر چند وقت یک بار به سراغ صفحه شخصی یکی از چهره های معروف می روند و با کامنت های نه چندان مودبانه از خجالت آنها در می آیند.
چرا ایرانی ها عاشق حمله به آدم معروف ها هستند؟

آپدیت نود 32 چهارشنبه

اس ام اس جدید

You may also enjoy...