• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا بعضی از بچه ها روی نوک انگشتان پا راه می روند؟

چرا بعضی از بچه ها روی نوک انگشتان پا راه می روند؟

بهتر است کودکانی که پس از یکسال راه رفتن هنوز مشکل نوک پا راه رفتن را دارند حتماً‌ به ارتوپدی…

چرا بعضی از بچه ها روی نوک انگشتان پا راه می روند؟

(image) بهتر است کودکانی که پس از یکسال راه رفتن هنوز مشکل نوک پا راه رفتن را دارند حتماً‌ به ارتوپدی…

چرا بعضی از بچه ها روی نوک انگشتان پا راه می روند؟

wolrd press news

You may also enjoy...