• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا تتلو طرفدار دارد؟

چرا تتلو طرفدار دارد؟
نسل جدید بیشتر دنبال فان (fun) است و ممکن است مثلا بغ بغو کردن برایش جنبه فان داشته باشد یا برخی مفاهیم زندگی مثل عشق، دوستی و انسانیت را از طریق موسیقی‌های سطح پایین، فضای مجازی و … فهم کند.

چرا تتلو طرفدار دارد؟

نسل جدید بیشتر دنبال فان (fun) است و ممکن است مثلا بغ بغو کردن برایش جنبه فان داشته باشد یا برخی مفاهیم زندگی مثل عشق، دوستی و انسانیت را از طریق موسیقی‌های سطح پایین، فضای مجازی و … فهم کند.
چرا تتلو طرفدار دارد؟

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...