• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا صنف نانوایی بهداشت را رعایت نمیکنند

چرا صنف نانوایی بهداشت را رعایت نمیکنند

معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت:رعایت بهداشت فردی در صنف نانوایی نسبت به سایر صنوف کمتر است

چرا صنف نانوایی بهداشت را رعایت نمیکنند

(image) معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت:رعایت بهداشت فردی در صنف نانوایی نسبت به سایر صنوف کمتر است

چرا صنف نانوایی بهداشت را رعایت نمیکنند

ورزشی

You may also enjoy...