• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا ما برای شنیدن یک مسئله مهم گوش راست را به چپ ترجیح می دهیم؟

چرا ما برای شنیدن یک مسئله مهم گوش راست را به چپ ترجیح می دهیم؟

نتایج تحقیقات نشان می دهد که انسان به صورت غریزی تمایل دارد برای دریافت شنیدنی های مهم از گوش راست…

چرا ما برای شنیدن یک مسئله مهم گوش راست را به چپ ترجیح می دهیم؟

(image) نتایج تحقیقات نشان می دهد که انسان به صورت غریزی تمایل دارد برای دریافت شنیدنی های مهم از گوش راست…

چرا ما برای شنیدن یک مسئله مهم گوش راست را به چپ ترجیح می دهیم؟

ساخت بنر

You may also enjoy...